Увс аймгийн Улаангом сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Хэлэлцүүлгүүд (4)

Гарчиг Модератор Сэдвүүд Нийтлэлүүд Сүүлийн нийтлэл
ахмад
ахмадуудад тулгамдаж буй асуудал
Отгон 1 0
түлээ нүүрсний хөнгөлөлт
Түлээ нүүрсний хөнгөлөлтөнд нийт 205 хүн өргөдөл өгсөнөөс 120 гаруй хүн өөрийн биер ирж оролцсон. Нийт өргөдөл өгсөн иргэдийн 108 хөгжлийн бэрхшээлтэй үүнээс 62 иргэн түлээ нүүрсний хөнгөлөлтөнд хамрагдсан. Нийт 85 ахмад настан өргөдөл өгснөөс 42 ахмад настан хамрагдахаар болж үлдсэн ахмадуудыг амжиргаа дэмжих зөвлөлөөр хэлэлэж шийдвэрлэхээр болов.
Отгон 0 0
Гэр бүлийн хүчирхийлэл
2014 оны 11-р сарын 07 өдрийн 16 цагт Улаангом сумын Иргэний танхимд “Хүний эрх” ерөнхий сэдвийн хүрээнд “Гэр бүлийн хүчирхийлэлийн шалтгаан нөхцөл” гэсэн сэдэвт хэлэлцүүлгийн зохион явууллаа.
Отгон 0 0
ХБИ-ын өмнө тулгамдамдаж буй асуудал
2014 оны 11-р сарын 24 өдөр Улаангом сумын Иргэний танхимаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дуу хоолойг сонсох, тэдний өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг холбогдох дээд шатны байгууллагад уламжлах, ХБИ-ийн эрхийг хамгаалах зорилготойгоор ХБИ-ын өмнө тулгамдаж буй асуудлуудал сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион явууллаа.
Отгон 0 0
Сумдууд